Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității este solidar cu Oficiul Avocatului Poporului.

CPEDAE condamnă cu vehemență orice atac la adresa Avocatului Poporului, exprimându-și deplina susținere și solidaritate.

Consiliul reamintește că instituțiile naționale pentru protecția drepturilor omului și, în special instituția Ombudsmanului este pilonul de bază, veriga indispensabilă a unei societăți libere și democratice în care se respectă drepturile și libertățile omului. Consiliul subliniază că misiunea de bază a Avocatului Poporului este de a contribui la apărarea drepturilor omului prin prevenirea încălcării acestora, făcând uz de toate pârghiile legale de care dispune, inclusiv prin sensibilizarea societății și a decidenților despre riscurile eminente ale încălcării drepturilor omului.

Mai mult decât atât, Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) stipulează foarte clar că declararea stării de urgență, de asediu sau de război pe întreg teritoriul țarii sau în unele localități nu suspendă activitatea Avocatului Poporului și nu restrânge atribuțiile lui. Astfel, în pofida situației epidemiologice complicate și a tensiunii existente în societate, Consiliul îndeamnă toți actorii implicați să respecte statutul, activitatea și recomandările Avocatului Poporului.