Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității anunță concurs pentru crearea Consiliului Consultativ

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității anunță concurs pentru crearea Consiliului Consultativ. Consiliul Consultativ va avea drept scop crearea unei platforme pentru schimbul de informații, cunoștințe și expertize în domeniul prevenirii și protecției împotriva discriminării și promovării egalității.

Consiliul va avea drept obiective:

 • Consultarea cu privire la stabilirea priorităților pentru anul următor în domeniul prevenirii discriminării și asigurării egalității
 • Oferirea de expertiză în prevenirea manifestărilor discriminatorii prin contribuirea la examinarea corespunderii legislației cu standardele privind nediscriminarea
 • Acordarea de asistență și consultanță (amicus curiae) în procesul de examinare a plângerilor individuale sau cu impact colectiv în care se invocă o faptă de discriminare;
 • Participarea la procesul de monitorizare a modului de implementare a legislației din perspectiva standardelor privind nediscriminarea;
 • Contribuirea la promovarea egalității și non-discriminării;
 • Consolidarea eforturilor și a impactului societății civile în promovarea standardelor în domeniul nediscriminării și egalității.

Membri ai Consiliului pot fi:

 • reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale;
 • reprezentanți ai mediului academic
 • experți independenți.

Criteriile de selectare a membrilor:

 • Angajamentul față de mandatul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității;
 • Cunoașterea temeinică a situației actuale în domeniul egalității, nediscriminării și diversității;
 • Cel puțin 5 ani experiență în domeniul drepturilor omului;
 • Experiență profesională (expertiză):
 • în cadrul unei ONG care se ocupă de aspecte legate de egalitate și nediscriminare sau reprezintă interesele grupurilor care cad sub incidența Legii cu privire la asigurarea egalității, sau lucrează cu grupurile care fac obiectul Legii cu privire la asigurarea egalități sau
 • în calitate de cadru didactic, științifico-didactic sau cercetător științific în unul din domeniile relevante: drept, asistenta socială, educație etc.

sau

 • în litigare, politici publice, comunicare publică, managementul resurse umane sau alte domenii relevante etc.
 • Capacitatea de a participa în mod regulat la ședințele Consiliului Consultativ.

 

Membrii Consiliului vor fi selectați prin concurs public organizat de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Participanții la concurs vor depune, după caz, următoarele acte:

 • scrisoarea de motivare;
 • curriculum vitae: al persoanei delegate să reprezinte organizaţia în Consiliu sau al reprezentantului mediului academic sau al expertului independent;
 • informaţia privind activitatea organizaţiei neguvernamentale;
 • copia certificatului de înregistrare a organizației neguvernamentale.

Calitatea de membru al Consiliului Consultativ este voluntară, benevolă şi presupune o înaltă responsabilitate și implicare.

Cererea de a participa la concurs se va expedia la adresa info@egalitate.md   până la 1 aprilie 2018.