Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consiliul pentru Egalitate a lansat primul ghid în alfabet Braille și în limbile tuturor minorităților naționale, dar și Legea cu privire la asigurarea egalității în variantă ușor de citit și înțeles

10 octombrie 2018, Chișinău – Pentru a răspunde necesităților de informare a persoanelor cu dizabilități și a minorităților naționale, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a elaborat o serie de materiale accesibile, pe care le-a lansat în cadrul conferinței Egalitatea pe înțelesul tuturor.

Este vorba despre versiunea ușor de citit și de înțeles a Legii cu privire la asigurarea egalității, Ghidul petiționarului, prima publicație din Moldova tipărită în 5 limbi ale minorităților naționale: rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară, romani; versiunea audio și în alfabet Braille a Ghidului, precum și Ghidul dedicat autorităților.

Materialele vor ajuta reprezentanții minorităților naționale, precum și persoanele cu dizabilități de vedere, cognitive și de învățare să-și protejeze dreptul la egalitate.

Legea cu privire la asigurarea egalității a fost transpusă în format ușor de citit și de înțeles, informația fiind astfel adaptată pentru un grup cât mai larg de persoane, printre care cele cu dizabilități intelectuale, cu dificultăți de citire și învățare, precum și pentru imigranți, alolingvi, copii. Adaptarea textului într-un limbaj mai simplu asigură persoanelor ce locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova posibilitatea de a cunoaște și înțelege în ce constă dreptul lor la egalitate.

Cele mai frecvente întrebări și răspunsuri preluate din activitatea Consiliului pentru Egalitate, precum și exemple reale de discriminare au fost incluse în Ghidul petiționarului, editat în 6 limbi, oferind posibilitatea ca minoritățile etnice și lingvistice să se informeze în limba lor maternă (rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară, romani). Totodată, pentru persoanele cu dizabilități senzoriale, ghidul a fost sonorizat și tipărit în alfabetul Braille.

În opinia Consiliului pentru Egalitate, toate instituțiile din țară, care își desfășoară activitatea îndreptată spre oameni, trebuie să țină cont de standardele privind accesibilizarea informației și să le pună în aplicare. Aceasta ar reduce inegalitățile existente în societate, generate de barierele cu care se confruntă anumite grupuri în realizarea dreptului de acces neîngrădit la informație, a subliniat Ian Feldman, președintele Consiliului pentru Egalitate.

În acest sens, Consiliul a elaborat un Ghid destinat autorităților, prin care vine cu o serie de recomandări practice despre cum poate fi oferită o informație specifică domeniului de activitate într-un format ce răspunde necesităților persoanelor. Pentru fiecare persoană accesibilizarea poate fi diferită, iar organizațiile trebuie să se asigure că un număr cât mai mare cunoaște și înțelege informația publică.

La conferință au participat reprezentanți ai autorităților publice, ai ONG-urilor care protejează drepturile omului și ai asociațiilor care promovează drepturile minorităților naționale (Comunitatea rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară și romă).

Materialele lansate în cadrul conferinței au fost oferite participanților, dar urmează a fi distribuite și în cadrul altor evenimente organizate de Consiliul pentru Egalitate. De asemenea, sunt disponibile în format electronic pe site-ul www.egalitate.md la secțiunea PUBLICAȚII.

Conferința Egalitatea pe înțelesul tuturor este organizată de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale și cu sprijinul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omului. Programul dat este realizat cu participarea Institutului de Reforme Penale, în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.