Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consiliul pentru Egalitate – 5 ani de la fondare

31 iulie 2018 este o zi aniversară pentru Consiliul pentru Egalitate, marcând cei cinci ani de la fondare. În acești ani, Consiliul a reușit să construiască un fundament puternic și rezistent al mecanismului național de protecție împotriva discriminării.

Asigurarea unei bune funcționări a Consiliului a fost posibilă grație suportului venit din partea partenerilor de dezvoltare, organizațiilor neguvernamentale și a instituțiilor naționale și internaționale cărora le mulțumim pentru încrederea și suportul acordat. Un merit aparte revine și angajaților aparatului administrativ, care de-a lungul timpului au îndeplinit cu multă responsabilitate atribuțiile de serviciu,  contribuind la sporirea încrederii oamenilor în Consiliu. Acest rezultat este reflectat și în numărul crescând al plângerilor adresate Consiliului.

Consiliul activează pe următoarele componente: prevenire, protecție împotriva discriminării și promovarea oportunităților egale. În vederea prevenirii discriminării, Consiliul a organizat mai bine de 220 sesiuni de instruire și informare la care au participat 5300 persoane. A fost examinată corespunderea proiectelor actelor normative și a legislației în vigoare cu standardele privind nediscriminarea, pentru care au fost emise avize consultative: 68-pentru acte normative în vigoare și 109 avize la proiecte de acte normative.

De la fondare, Consiliul a înregistrat 816 plângeri, 140 fiind înregistrate doar în anul 2018, ceea ce denotă o creștere cu 60% față de anul 2017.

Pe componenta de promovare, Consiliul a desfășurat câteva campanii naționale de informare și sensibilizare. Sunt de remarcat cele mai recente, care mai sunt în desfășurare: Fii tu însuți. Ai dreptul!  și Dialogul între generații!

Pentru următoarea perioada, Consiliul și-a propus să fie mai accesibil grupurilor vulnerabile, de aceea va accesibiliza informația conform necesităților persoanelor din grupurile vulnerabile, iar în acest sens, Legea cu privire la asigurarea egalității va avea o versiune ușor de citit și ușor de înțeles, Ghidul petiționarului va fi accesibil persoanelor cu deficiențe de vedere, precum și minorităților naționale, pentru care acesta va fi tradus în limba bulgară, ucraineană, găgăuză și romani.

Numărul scăzut al plângerilor parvenite din mediul rural, a scos la iveală necesitatea de promovare a Consiliului în aceste comunități, de aceea în a doua jumătate a lunii august Consiliul va desfășura o amplă campanie de informare ,,Drepturi egale pentru comunități rurale”, urmărind ca atribuțiile  Consiliului să fie cunoscute de un număr cât mai mare de persoane.

Este salutabilă implicarea societății civile în activitățile de promovare a Consiliului.