Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Conferință „Moldova și COVID-19 – Asigurarea unei abordări bazate pe drepturile omului a măsurilor de răspuns și recuperare”

În contextul marcării Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, astăzi președintele Consiliului, dl Ian Feldman a participat la Conferința de la sfârșit de an cu privire la drepturile omului „Moldova și COVID-19 – Asigurarea unei abordări bazate pe drepturile omului a măsurilor de răspuns și recuperare”, organizată de către Oficiul ONU pentru Drepturile Omului din Moldova (OHCHR).

Evenimentul și-a propus să reunească reprezentanții Guvernului, partenerii de dezvoltare, instituțiile naționale pentru drepturile omului și societatea civilă pentru a împărtăși realizările și provocările în eforturile de a răspunde la pandemia COVID-19, experiențele și cele mai bune practici în adaptarea politicilor, regulamentelor și serviciilor pentru cele mai vulnerabile grupuri ale populației. Dialogul în format on-line a avut, de asemenea, scopul de a analiza acțiunile și măsurile planificate de toate părțile interesate menționate pentru a asigura o recuperare eficientă și incluzivă bazată pe necesitățile tuturor oamenilor

Ian Feldman, președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității: „Criza Covid-19 ne-a luat prin surprindere nu doar din punct de vedere medical, dar și social. Am constatat că persoanele vulnerabile au devenit și mai sensibile, iar persoanele din grupuri favorizate s-au bucurat și în pandemie de acest statut. Această criză a confirmat odată în plus că statul are rolul de a crea condiții pentru un trai decent și pentru o dezvoltare continuă pentru toți cetățenii săi, respectarea drepturilor omului devenind un indicator de bunăstare.”

Anul 2020 s-a dovedit a fi un an extrem de provocator din mai multe perspective, în contextul crizei socio-economice profunde provocate la nivel global și local de COVID-19. În timpul pandemiei marea majoritate a oamenilor s-a confruntat cu unele limitări ale drepturilor fundamentale ale omului. Multe grupuri marginalizate, care înainte de pandemia COVID-19 erau deja vulnerabile violărilor de drepturile omului, au devenit și mai vulnerabile, confruntându-se, printre altele, cu dificultăți în exercitarea dreptului lor la sănătate, dreptului la protecție socială și dreptului la participare.