Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Conferința internațională

LEGEA 121 CU PRIVIRE LA ASIGURAREA EGALITĂȚII – 5 ANI ÎN VIGOARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1 martie 2018, CHIŞINĂU – conferința internațională care a marcat 5 ani de la implementarea Legii cu privire la asigurarea egalității a fost organizată de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității din Republica Moldova (Consiliul pentru Egalitate) în colaborare cu proiectul comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene privind susținerea eforturilor naționale în prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova.

Ambasadorul Peter MICHALKO, Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Dna Eva GUTJAHR, Șefa Interimară a Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Dl Csaba Ferenc ASZTALOS, Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării din România; Dna Valntina BULIGA, Preşedinta Comisiei „Comisia protecţie socială, sănătate şi familie”, Dna Rita COLUMBIA, Coordonator Rezident ONU în Moldova şi Dl Ian FELDMAN, Președintele Consiliului pentru Egalitate s-au adresat participanților la sesiunea de deschidere.
Evenimentul a servit drept forum pentru discutarea diferitelor aspecte importante legate de prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității: în domeniul sănătății și protecției sociale; educației; câmpul muncii etc. S-a acordat o atenție deosebită lansării Consiliului Consultativ al ONG-urilor pe lângă Consiliul pentru Egalitate și prezentării Codului de Etică al membrilor Consiliului pentru Egalitate.
„Adoptarea legii cu privire la asigurarea egalității a reprezentat o etapă importantă în relația de parteneriat dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. După 5 ani de implementare a Legii respective, a intervenit necesitatea modificării cadrului legislativ, inclusiv prin recunoașterea rolului important al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității”, a spus Ambasadorul Peter MICHALKO.
„Lupta împotriva discriminării și asigurarea egalității este vitală pentru o societate democratică. Nediscriminarea este una dintre valorile-cheie ale Consiliului Europei. Apreciem Republica Moldova pentru includerea luptei împotriva discriminării în principalele sale documente de politici și sperăm ca acestea să fie implementate pe deplin la nivel practic. Prin proiectul nostru acordăm un sprijin larg consolidării capacităților instituționale ale Consiliului pentru Egalitate”, a spus doamna Eva GUTJAHR.

„Organizația Națiunilor Unite în Moldova a fost unul din cei mai activi susținători ai Legii Egalității și Consiliului pentru Egalitate și vom continua să rămânem la fel. Sprijinul pentru realizarea Legii cu privire la asigurarea egalității este crucial pentru eradicarea discriminării și inegalității, dar și pentru avansarea Republicii Moldova spre un viitor durabil și prosper, îndeplinind angajamentul Agendei 2030 de a nu lăsa pe nimeni în urmă”, a precizat Rita Comumbia, Reprezentanta ONU ad-interim în Republica Moldova la deschiderea Conferinței.

,,Nediscriminarea,inclusiv pe criteriul de gen,este una dintre cele mai importante valori ale oricărei societăți moderne,deoarece egalitatea dintre femei și bărbați, intre persoane de diferite etnii,culturi și religii nu este doar o chestiune de drepturi ale omului, ci și o condiție pentru o justiție socială, dezvoltare durabilă, bunăstare, pace și armonie în societate”, a subliniat dna Valentina Buliga.

,,În Republica Moldova există discriminare. Acest fapt este confirmat atât de sondajele de opinii efectuate, cât și de cazuistica Consiliului pentru Egalitate, care relevă un număr crescând al plângerilor în care a fost constatată discriminarea. De la fondarea Consiliului pentru Egalitate, până la finele anului 2017, a avut în examinare 678 plângeri și autosesizări. Cele mai multe dintre acestea au vizat domenii precum: acces la bunuri și servicii disponibile publicului, câmpul muncii și lezarea demnității umane. Cele mai frecvente criterii protejate invocate în plângerile depuse la Consiliul pentru Egalitate au fost: dizabilitatea; gen/sex; vârsta. În comparație cu anul 2016, în anul 2017 se atestă o creștere cu aproximativ 15 la sută a deciziilor de constatare, totodată de la 55% la 35% a scăzut rata deciziilor de inadmisibilitate, în aceste condiții este necesară implicarea tuturor și conjugarea eforturilor în vederea prevenirii, combaterii discriminării și asigurarea egalității”, a menționat președintele Consiliului pentru Egalitate Ian FELDMAN.

În vederea consolidării relațiilor de cooperare cu societatea civilă și conjugarea eforturilor întru combaterea discriminării, Consiliul și-a propus să lanseze, anual,  o tematică de campanie, în care fiecare actor va fi implicat prin acțiuni de promovare a egalității și nediscriminării față de grupurile vulnerabile. Pentru prima dată, în cadrul conferinței, președintele Consiliului Ian Feldman a anunțat anul 2018 drept Anul dialogului între generații și al gratitudinii față de persoanele 60plus.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea eforturilor naționale în prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova”, parte a Parteneriatului pentru Bună Guvernare.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (90%) și cofinanțat (10%) și implementat de Consiliul Europei.

Pentru mai multe informații contactaţi:
Dna Diana CEALIC, Coordonator Superior de Proiect, Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Proiectul privind susținerea eforturilor naționale în prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova; Diana.cealic@coe.int
Dna Parascovia LEPĂDATU, șef interimar Secția promovare oportunități egale, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; consiliulegalitate@gmail.com