Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Conferinţa Internaţională: Nediscriminarea - una dintre principalele valori în societăţile moderne

17-18 decembrie 2018 CHIŞINĂU – Mecanisme mai bune de protecție împotriva discriminării au fost în centrul atenției la conferința internațională a Uniunii Europene și a Consiliului Europei, care a avut loc la 17-18 decembrie la Chișinău, Republica Moldova. Conferința a reunit reprezentanți ai Oficiilor Avocatului Poporului, organelor de egalitate, autorităților de stat și ONG-urilor locale din Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaidjan și Belarus, precum și experți internaționali.

Dna Eva Gutjahr, Şefă Adjunctă, Oficiul Consiliului Europei la Chișinău,  Dl Tigran Karapetyan, Şef de Unitate, Parteneriatul Estic, Divizia Națională de Implementare privind Drepturile Omului, Directoratul pentru Drepturile Omului, Consiliul Europei și Dl Ian Feldman, Președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-au adresat participanților la sesiunea de deschidere.

Conferința a servit drept forum pentru schimbul de experiență și găsirea soluțiilor pentru o mai bună protecție împotriva discriminării la nivel național. Participanții au discutat studiul realizat recent „Educația incluzivă în Europa și în Republica Moldova: Acomodarea rezonabilă, accesul la educație și nediscriminarea”, la fel și rezultatele sondajului privind percepțiile și atitudinile față de egalitate și nediscriminare în Republica Moldova. La eveniment a fost discutată importanța unei comunicări eficiente între toți actorii relevanți din domeniul nediscriminării, prezentând exemplul Strategiei de comunicare a Consiliului pentru Egalitate din Republica Moldova. Mai mult, conferința a abordat diferite tipuri de discriminare, cum ar fi împotriva romilor și pe criterii de gen, violența domestică și Convenția de la Istanbul, precum și provocările legate de ratificarea acesteia de către state.

“Egalitatea și nediscriminarea sunt elemente esențiale pentru o societate democratică și, ca atare, reprezintă valori-cheie pentru Consiliul Europei”, a remarcat Dna Eva Gutjahr. Dl Tigran Karapetyan a subliniat că “funcționarea eficientă a Oficiilor Avocatului Poporului și organelor de promovare a egalității, cu implicarea puternică a sectorului civil, este inevitabilă pentru consolidarea mecanismelor interne de protecție a drepturilor omului în orice țară”.

Conferința a fost organizată în cadrul proiectului comun al Uniunii Europene/Consiliului Europei „Susținerea eforturilor naționale privind prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova”, co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Parteneriat pentru Buna Guvernare.

Pentru mai multe detalii contactaţi:
Dna Diana Cealic, Coordonatoare Superioră de Proiect, Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Proiectul comun al UE/CE „Susţinerea eforturilor naţionale în prevenirea și combaterea discriminării în Republica Moldova”; Diana.cealic@coe.int