Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Comunitatea de jurnaliști somată să nu admită perpetuarea discursului de ură din campanie electorală

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-a adresat, printr-un demers, reprezentanților mass-media, pentru a atrage atenția asupra impactului negativ al perpetuării discursului discriminator, ofensator și instigator la ură utilizat de către persoanele implicate activ în procesul electoral.

Recunoscând rolul instituțiilor mass-media în prevenirea răspândirii mesajelor instigatoare la discriminare și ură, comunitatea de jurnaliști a fost somată:

  • să atenționeze, de fiecare dată, actorii politici despre inadmisibilitatea utilizării spațiului mediatic pentru lansarea afirmațiilor discriminatorii și instigatoare la ură;
  • să modereze comentariile și mesajele publice care incită la ură și discriminare;
  • să reflecte în mod responsabil, cu explicațiile cuvenite și cu reflecții critice subiectele sensibile care vizează un anumit grup, pentru a evita stigmatizarea acestora;
  • să nu mediatizeze discursurile și mesajele actorilor politici care conțin manifestări de ură sau expresii discriminatorii față de anumite categorii de persoane;
  • să nu sprijine idei sau teorii privind superioritatea unui grup de persoane față de alte grupuri, în baza rasei, originii etnice, religiei, genului, limbii, vârstei, orientării sexuale, identității de gen, dizabilității, altor caracteristici personale protejate sau o asociere a acestora.

Printr-un efort comun, fiecare putem contribui la respectarea drepturilor omului și la asigurarea egalității, valori indispensabile într-un stat democratic.