Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale și culturale recomandă Moldovei să ia măsuri necesare ca reprezentanții grupurilor vulnerabile să poată să-și realizeze drepturile în mod efectiv


Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale și culturale, la 6 octombrie 2017, a emis o serie de recomandări Republicii Moldova. Comitetul apreciază eforturile depuse pentru adoptarea Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 2012 și fondarea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, dar recomandă ca instituțiile de apărare a drepturilor omului, cum este Consiliul și Oficiul Avocatului Poporului să fie dotate cu suficiente resurse umane și financiare, pentru asigurarea unei bune funcționalități, subliniind că finanțarea acestor instituții nu trebuie să afecteze independența lor.

Necesitatea modificării cadrului legal cu privire la nediscriminare, în special al Legii cu privire la asigurarea egalității nr.121 din 25.05.2012, se regăsește în recomandări, și anume introducerea unor noi criterii cum ar fi: starea sănătății, avere, origine socială, identitate de gen, ceea ce ar garanta extinderea aplicabilității legii antidiscriminare, asigurându-se astfel o protecție mai mare a victimelor discriminării.

O serie de recomandări vin să accentueze necesitățile persoanelor cu dizabilități, a persoanelor de etnie romă, a persoanelor HIV+ și alte grupuri vulnerabile. Comitetul prezintă statului mai multe acțiuni concrete ce ar oferi posibilitatea acestor persoane să se bucure de drepturi egale cu ceilalți  în domenii cum ar fi: servicii medicale, educație, câmpul muncii, asigurarea cu apă, etc. De asemenea, se sugerează alocarea resurselor financiare suficiente pentru asigurarea unui număr suficient de asistenți sociali pentru fiecare persoană cu dizabilitate severă.

În acest an, a fost examinat cel de-al treilea raport în materie de respectare a drepturilor omului, prezentat de Guvernul Moldovei, iar Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a înaintat către Comitet un raport alternativ, care evidenția problemele persoanelor din grupurile vulnerabile și necesitățile acestora ce se referă la sănătate, educație, câmpul muncii și altele, care au fost preluare de Comitet și se regăsesc în lista recomandărilor către Republica Moldova.