Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Comisarul Consiliul Europei pentru Drepturile Omului interesat de activitatea Consiliului

La 13 octombrie 2017, Nils Muižnieks, Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, împreună cu reprezentantele CoE Bojana Urumova și Olena Petsun, au întreprins o vizită de documentare la Consiliu. Delegația a avut o întrevedere cu președintele Consiliului, dl Ian Feldman și șefa aparatului administrativ, dna Olga Bulmaga. În cadrul discuției, Ian Feldman a expus situația generală ce ține de activitatea, rezultatele și provocările Consiliului. Totodată, Comisarul și-a manifestat interesul privind componenta ce se referă la discriminarea pe criteriul de gen, violența domestică și accesul la justiție.

Ian Feldman a prezentat delegației statistica Consiliului ce a fost efectuată în baza deciziilor emise în care s-a constatat faptul discriminării. Astfel, datele arată că cele mai discriminare grupuri de persoane sunt cele ce aparțin următoarelor criterii protejate: dizabilitate, sex/gen, vârstă, limbă. În acest sens, Ian Feldman a adus la cunoștința reprezentanților CoE câteva dintre cauzele examinate în care au fost invocate fiecare din aceste criterii.

La finalul discuției, Comisarul a apreciat munca depusă de reprezentanții Consiliului în vederea combaterii discriminării și asigurării egalității, inclusiv promovarea egalității de gen, exprimându-și susținerea pentru activitățile de viitor ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Președintele Ian Feldman a mulțumit Comisarului și întregii delegații pentru că și-au arătat îngrijorarea și interesul față de fenomenul discriminării din societatea noastră, dar și pentru faptul că, deși vizita în Moldova este doar pentru câteva zile, dumnealor au venit să cunoască, din prima sursă, care este activitatea Consiliului privind prevenirea și combaterea discriminării, dar și provocările cu care acesta se confruntă.