Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Caz de discriminare la depunerea declarațiilor de avere a persoanelor care au renunțat la numărul de identificare (IDNP)

Recent, Consiliul s-a pronunțat asupra unui caz, în care petiționara invoca lipsa acomodării rezonabile a  convingerilor religioase în procedura de depunere a declarației de avere și interese personale.

Având statut de funcționar public, petiționarei îi revine obligația de a depune declarația de avere și interese personale. Procedeul de depunere este digitalizat, în baza semnăturii electronice, cu acces exclusiv prin indicarea codului IDNP, la care petiționara a renunțat în baza convingerilor religioase. Din acest motiv persoana a încercat să prezinte declarația pe suport de hârtie (procedură admisă până în ianuarie 2018), pentru care nu era obligatorie indicarea codului personal din 13 cifre. Autoritatea Națională de Integritate a refuzat recepționarea acesteia, invocând lipsa prevederilor legale și tehnice care ar permite acest fapt.

Consiliul a subliniat că Statul, atunci când dezvoltă și pune în aplicare anumite sisteme informaționale, care pot fi accesate doar prin introducerea datelor din actele oficiale, trebuie să ia în considerare și faptul că în sistemul actelor de identitate este inclusă și categoria persoanelor care au renunțat la numărul de identificare de stat, astfel devine obligatorie instituirea unei alternative ce ar face ca sistemul să fie accesibil și persoanelor care, în baza convingerilor religioase, au renunțat la numărul de identificare.

În opinia Consiliului, modificarea propusă nu impune o sarcină disproporțională asupra Autorității de Integritate, dat fiind că la moment procedura alternativă (declararea în scris) este aplicată pentru categoria de subiecți a căror identitate constituie secret de stat.

Procedura alternativă se impune a fi aplicată cât de curând, în condițiile în care neprezentarea în termen a declarației de avere și interese personale atrage după sine răspundere contravențională, chiar și temei de încetare a raporturilor de muncă. În aceste circumstanțe, persoanele care au renunțat la IDNP riscă să fie sancționate sau concediate din cauza convingerilor religioase.

Consiliul a constatat că procedura obligatorie de depunere în mod electronic a declarațiilor de avere și interese personale discriminează persoanele care, din cauza convingerilor religioase, au renunțat la numărul de identificare de stat. Decizia Consiliului a fost remisă către Parlamentului Republicii Moldova pentru a identifica soluții de ordin legislativ în vederea eliminării situațiilor similare de discriminare.

Decizia Consiliului poate fi consultată aici.