Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Caz de discriminare într-un centru educațional pentru copii

O mamă s-a adresat Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității cu plângere în care a reclamat tratamentul discriminator față de unul dintre copii acesteia, aplicat de către managerul unui centru de dezvoltare a copiilor.

În plângere, petiționara susține că și-a înscris cei doi copii minori la un centru de dezvoltare, pentru care a semnat două contracte de prestări servicii educative. Spre deosebire de contractul semnat pentru minorul născut în anul 2016, contractul semnat pentru copilul născut în 2014 a fost stabilit pentru o perioadă redusă, fiind preluată drept perioadă de probă prin care se urmărește dacă copilul se va integra în colectivitate.

La expirarea perioadei contractuale, managerul instituției educative a respins, în mod repetat, cererea mamei de prelungire a contractului, invocând faptul că „specialiștii nu se descurcă cu minorul, care ar avea nevoie să frecventeze grădinița cu un însoțitor, iar ei nu permit așa ceva în aceasta instituție”. Totodată, acesta a afirmat faptul că „prestatorul își rezerva dreptul de a alege copiii după bunul său plac”.

Petiționara susține că reclamatul a adoptat un asemenea comportament discriminatoriu în raport cu minorul, pe motiv că este un copil cu particularități speciale, care necesită o atenție sporită din partea cadrelor didactice. De asemenea, susține că în contractele de prestări servicii sunt prevăzute mai multe clauze abuzive și discriminatorii, cum ar fi: „prestatorul își rezervă dreptul de a-și alege copii și de a solicita retragerea unora care nu pot fi integrați în colectivitate sau care din cauza comportamentului dificil nu permit (îngreunează) desfășurarea actului educațional”.

Examinând circumstanțele cauzei, Consiliul a stabilit că faptele constatate reprezintă discriminare pe criteriul de particularități speciale ale copilului (presupusă deficiență de incluziune) în acces la serviciile cu caracter educativ. Prevederea contractuală este una abuzivă, deoarece afectează și dezavantajează preponderent copii care, potrivit stării lor de sănătate, ar putea să se integreze mai dificil în colectivități. Dezavantajul în această situație ar constitui faptul că acești copii riscă să fie marginalizați și să le fie subminate oportunitățile și șanselor egale de a beneficia de astfel de programe educaționale. În opinia Consiliului, orice instituție care activează în domeniul educației trebuie să asigure o abordare individualizată a copiilor, bazată pe stimulare și dezvoltarea capacităților și aptitudinilor copiilor și nu pe excluderea celor care le-ar îngreuna desfășurarea actului educațional.

În vederea prevenirii faptelor similare pe viitor, Consiliul recomandă reclamatei:

  • să excludă din contractul de prestări servicii clauza discriminatorie;
  • să dispună organizarea unei sesiuni de instruire în domeniul nediscriminării, în special pentru educarea și sporirea capacităților cadrelor didactice în domeniul educației incluzive cu accent pentru incluziunea copiilor despre care se presupune că au probleme de integrare în grup;
  • să elaboreze un regulament intern în vederea prevenirii situațiilor discriminatorii în prestarea serviciilor cu caracter educativ.

Decizia Consiliului poate fi consultată aici.