Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Avocații nu vor plăti mai mult pentru polițele de asigurare medicală. Decizia CPEDAE - menținută de Curtea de Apel

Curtea de Apel a admis cererea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și a grupului de avocați vizați în cauza 060, pentru care, la 17 aprilie 2014,  Consiliul a emis decizia de constatare a discriminării avocaților, pe criteriul de statut profesional și avere la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Decizia Curții de Apel vine la mai bine 3 ani de la adoptarea deciziei CPEDAE, perioadă în care Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină a atacat în instanța de fond decizia CPEDAE din 2014.  La 7 aprilie, 2017 Instanța de judecată Buiucani s-a pronunțat, admițând cererea instituțiilor sus-menționate, astfel fiind anulată decizia Consiliului din 2014.

CPEDAE, împreună cu susținerea unui grup de avocați, a atacat la Curtea de Apel decizia instanței de fond, iar la data de 12 decembrie, curent, Curtea de Apel a emis decizia prin care totuși se constată legalitatea deciziei CPEDAE pe cauza 060 din 2014 și admise toate recomandările Consiliului și apelurile avocaților.

Astfel, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității își exprimă încrederea că avocații din Republica Moldova vor fi tratați pe picior de egalitate cu ceilalți cetățeni ai țării, la determinarea costului pentru polițele de asigurare obligatorie de asistență medicală.