Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Angajat constrâns să-și depună demisia în procesul de stabilire a gradului de dizabilitate

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-a pronunțat pe marginea unei cauze în care petiționarul s-a plâns pe faptul că a fost supus unui tratament discriminatoriu, pe criteriu de stare a sănătății. Acesta susține că a activat în calitate de paznic la ÎS „SPB Constructorul”, iar aflându-se în proces de stabilire a gradului de dizabilitate, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă i-a solicitat să prezinte Forma nr.3, act care urmează să îi fie eliberat de către angajator. Petiționarul afirmă că angajatorul i-a condiționat semnarea acestui formular prin depunerea cererii de demisie din proprie inițiativă.

Examinând materialele cauzei, Consiliul a concluzionat că administrația întreprinderii reclamate, fiind conștientă că după stabilirea gradului de dizabilitate, va trebui să asigure o acomodare rezonabilă la locul de muncă pentru angajatul în cauză, prin ajustarea programului și a sarcinilor de muncă, fără a-i afecta drepturile salariale, l-a constrâns pe acesta să depună cerere de demisie. Consiliul sublianiază că încetarea raporturilor de muncă ar fi fost ultima soluție la care angajatorul putea recurge doar după întreprinderea celorlalte măsuri de acomodare rezonabilă, dacă acestea s-ar fi dovedit a fi insuficiente pentru exercitarea dreptului la muncă.

În DECIZIA emisă pe acest caz, Consiliul a constatat discriminare pe criteriu de dizabilitate în câmpul muncii, manifestată prin lipsa acomodării rezonabile a locului de muncă la necesitățile angajatului, persoană cu dizabilități. Instituția a cerut angajatorului să întreprindă toate măsurile necesare pentru a repune petiționarul în drepturi.

Consiliul menționează că noțiunea acomodării rezonabile este prevăzută de Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității, precum și de Legea nr. 60/2012 privind incluziunea persoanelor cu dizabilități și constituie o măsură de a asigura egalitatea de facto a persoanelor care se află într-o poziție dezavantajată. Acomodarea rezonabilă presupune recurgerea la orice modificare sau adaptare necesară și adecvată într-un caz particular, pentru a facilita exercitarea unui drept în condiții de egalitate. O trăsătură importantă a acesteia constituie proporționalitatea, în sensul că adaptarea solicitată să nu impună o povară disproporționată asupra persoanei responsabile de operarea acestor modificări. Aceasta intervine ca o condiție sine qua non, în cazurile când este prevăzută de lege.