Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

În adresa partidelor politice și a candidaților electorali

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-a adresat, printr-o scrisoare oficială, tuturor partidelor politice și candidaților electorali prin care a ținut să atragă atenția asupra impactului negativ al utilizării discursului discriminator, ofensator și instigator la ură. Acest instrument devine tot mai popular în cadrul campaniilor electorale din Republica Moldova, iar drept consecință în societate are loc dezbinarea, ura în rândurile electoratului, uneori chiar și violența.

În contextul alegerilor prezidențiale, pentru asigurarea unui climat electoral în care să fie respectate drepturile omului, toți participanții implicați în campanie sunt somați:

  • să respecte demnitatea tuturor persoanelor indiferent de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, religie sau convingeri, gen, vârstă, dizabilitate, limbă vorbită, apartenență politică sau orice alt criteriu protejat;
  • să utilizeze un limbaj prin care să promoveze incluziunea tuturor grupurilor din societate;
  • să evite abordarea tematicilor sensibile care ar putea incita la ură, violență;
  • să evite utilizarea exprimărilor publice bazate pe stereotipuri și prejudecăți;
  • să evite utilizarea mesajelor care ar provoca atitudine de ostilitate sau respingere a unui grup;
  • să evite utilizarea imaginilor sexiste și instigatoare la ură și discriminare;
  • să nu exprime sau sprijine idei sau teorii privind superioritatea unui grup de persoane pe baza rasei, originii etnice, religiei, genului, limbii, vârstei, orientării sexuale, identității de gen, dizabilității, altor caracteristici personale protejate sau o asociere a acestora.

Printr-un efort comun, fiecare își va aduce contribuția la creșterea calității vieții cetățenilor, la respectarea drepturilor omului și la asigurarea egalității, valori indispensabile într-un stat democratic.