Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Recomandările Equinet în contextul campaniei electorale 2020

În contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, preconizate pe data de 1 noiembrie 2020, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității reiterează poziția sa privind utilizarea discursului discriminator, ofensator și instigator la ură de către toți actorii implicați în procesul electoral. Acest tip de discurs reprezintă nu altceva decât un instrument de manipulare a opiniei publice la care, cu părere de rău, recurg toți cei implicați în electorală.

Deși, atât Consiliul, cât și Avocatul Poporului, dar și societatea civilă atenționează constant asupra impactului negativ al utilizării discursului de ură și instigării la discriminare, fenomenul este în continuă creștere, îndeosebi în perioada dinaintea alegerilor. Aceast tip de discurs lezează demnitatea umană ca valoare supremă, naște intoleranță și este extrem de nociv pentru societate.

În acest context Consiliul reamintește recomandările rețelei instituțiilor de egalitate din spațiu european – Equinet – privind combaterea discriminării și a discursului de incitare la ură în campaniile electorale:

  1. Partidele politice și presa trebuie să ia în considerare adoptarea sau susținerea unor coduri de conduită pentru campaniile electorale care să includă o strategie de a combate discriminarea, hărțuirea și discursul de incitare la ură;
  2. Partidele politice și candidații, precum și persoanele care lucrează pentru ei trebuie să se abțină în programele și campaniile lor de la utilizarea unui limbaj discriminatoriu sau de la propunerea de politici și legi discriminatorii și de la a exprima sau sprijini idei sau teorii privind superioritatea unui grup de persoane pe baza rasei, originii etnice, religiei, genului, vârstei, orientării sexuale, identității de gen, dizabilității, altor caracteristici personale protejate sau o asociere a acestora;
  3. Presa, în relatările sale privind campaniile electorale trebuie să se abțină de la folosirea sau susținerea unui limbaj discriminatoriu sau a unor politici și idei sau teorii privind superioritatea unui grup de persoane bazată pe rasă, origine etnică, religie, gen, vârstă, orientare sexuală, identitate de gen, dizabilitate, alte caracteristici personale protejate sau o asociere a acestora. Relatarea unor astfel de aspecte și declarații în campaniile electorale trebuie făcută responsabil, cu explicațiile cuvenite și cu reflecții critice cu privire la context;
  4. Partidele politice și candidații, precum și persoanele care lucrează pentru ei trebuie să se abțină în programele și campaniile lor de la utilizarea sau susținerea unui limbaj care constituie discurs de incitare la ură;
  5. Presa, în relatările privind campaniile electorale, trebuie să se abțină de la utilizarea și sprijinirea unui discurs de incitare la ură. Relatările privind limbajul folosit în campaniile electorale care constituie discurs de incitare la ură trebuie realizate într-un mod responsabil, cu explicațiile cuvenite și reflecții critice cu privire la context.
  6. Partidele politice și candidații, precum și persoanele care lucrează pentru ei trebuie să trateze în mod responsabil și echitabil chestiunile sensibile privind grupurile definite de caracteristici personale comune protejate, pentru a evita stigmatizarea acestora;
  7. Presa, în relatările privind campaniile electorale trebuie să gestioneze în mod responsabil și echitabil subiectele sensibile legate de grupuri definite de caracteristici personale comune protejate pentru a evita stigmatizarea acestora. Relatările privind astfel de subiecte sensibile trebuie să fie însoțite de explicațiile cuvenite și de reflecții critice cu privire la context.