Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Raportul Consiliului pentru anul 2017 audiat de Comisia drepturile omului și relații interetnice

La 28 martie, președintele Consiliului Ian Feldman, împreună cu funcționari aparatului administrativ au prezentat Comisiei drepturile omului și relații interetnice raportul privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2017.

Potrivit președintelui Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii Ian Feldman, în anul 2017 au fost raportate 151 de situații de discriminare. Comparativ cu anul precedent, este o creștere cu 75% a cazurilor de discriminare în acces la bunuri și servicii disponibile publicului.

„Cele mai stringente probleme de discriminare constatate se referă la nivelul redus al accesibilității persoanelor cu dizabilități în mijloacele de transport și obiectivele de menire socială. Acest criteriu de discriminare este urmat de cele de vârstă, gen sau sex”, a precizat președintele Consiliului.

Printre situațiile de discriminare constatate, Consiliul a enumerat limitarea nejustificată a accesului la polița de asigurare medicală gratuită din partea statului, situațiile discriminatorii în realizarea dreptului la pensie, cuantumurile diferite ale prestațiilor sociale oferite pentru riscuri identice etc.

Totodată, în comparație cu anul precedent, discriminarea în câmpul muncii a crescut cu 50%. Probleme de discriminare au fost semnalate la plasarea anunțurilor de angajare cu indicarea cerințelor care exclud sau favorizează anumite persoane, remunerare inegală pentru acelaşi tip de muncă, în funcție de statutul profesional, refuzul de angajare a persoanelor cu dizabilități etc.

Alte domenii în care este limitată exercitarea drepturilor sunt accesul la justiție, lezarea demnității umane și educație. Cele mai relevante probleme în accesul la justiție se referă la inaccesibilitatea sediilor instanțelor de judecată și la reticența judecătorilor de a răspunde necesităților persoanelor cu dizabilități. În același timp, comparativ cu anul precedent, se atestă o scădere a cazurilor de discriminare în domeniul educației.

În urma audierii, deputații au formulat o serie de recomandări pentru autoritățile statului.