Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Linia Verde 0-8003-3388   |  info@egalitate.md  

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Ce trebuie să cuprindă plîngerea?
Ce trebuie să cuprindă plîngerea?

Conform prevederilor Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii şi potrivit normelor de drept internaţional public de drepturile omului, a practicii Curţii Europene de Drepturile Omului la examinarea cazurilor de presupusă discriminare, Consiliul aplică următoarea schemă:

 1. tratament diferenţiat (negativ, mai puţin favorabil, inegal);

Pentru constatarea tratamentului diferenţiat trebuie să fie elucidate următoarele aspecte:

 • comparatorul (trebuie să arătaţi în comparaţie cu cine, faţă de Dumneavoastră, se aplică tratament diferenţiat), astfel, distingem următoarele situaţii de tratament diferenţiat:

 1. persoana X şi persoana Y sunt în situaţii (S) similare, însă este aplicat tratament (T) diferenţiat; (Sx=Sy Tx≠Ty)

 2. persoana X şi persoana sunt în situaţii (S) diferite, însă este aplicat acelaşi tratament (T); (Sx≠Sy Tx=Ty)

 • prezenţa unui criteriu protejat de discriminare (vîrstă, sex, rasă, etnie, naţionalitate, dizabilitate, limbă sau altele);

 • drept lezat (trebuie să arătaţi că prin acţiunile făptuitorului a fost încălcat un drept legitim);

 • Lipsa unei justificări obiective şi rezonabile pentru tratamentul diferenţiat, bazat pe una sau mai multe criterii protejate de discriminare. Tratamentul diferenţiat nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă dacă acesta nu urmăreşte un scop legitim sau dacă nu există o relaţie rezonabilă de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit (făptuitorul este obligat să elucideze care este justificarea).

 

Exemplu: Refuzul unui restaurant de a deservi romii.

În acest caz, petiţionarul (victima discriminării) trebuie să elucideze următoarele elemente:

 • Tratament diferenţiat: faptul că alte persoane sunt deservite, iar pretinsa victimă  nu (comparatorul este efectuat între romi şi clienţi de o altă apartenenţă etnică; aceasta înseamnă că victima discriminării şi alţi clienţi au fost în situaţii similare Sromi=Sclienţi, însă trataţi diferit TromiTclienţi, prin faptul că clienţii au fost deserviţi, iar romul - nu);

 • Criteriu pe care se face discriminarea: victima discriminării a fost refuzată întrucît este rom(criteriu de apartenență etnică);

 • Drept lezat: dreptul de a fi deservit de către restaurantul în cauză;

 • Lipsa unei justificări obiective şi rezonabile pentru tratamentul diferenţiat (opţional pentru petiţionar): faptul că nu există vreun motiv obiectiv şi rezonabil de a refuza deservirea. Elucidarea justificării obiective şi rezonabile este caracteristică făptuitorului. Exemplu de justificare rezonabilă şi obiectivă pentru făptuitor este: pretinsa victima a avut un comportament inadecvat (înjura, a fost în stare de ebrietate avansată etc.)

Astfel, orice plîngere adresată Consiliului trebuie să cuprindă informaţii privind fiecare din cele 4 elemente cheie, care vor permite înţelegerea faptelor şi a presupusei discriminări.Prima pagină  »  Ce trebuie să cuprindă plîngerea?

16.06.2017
Lansarea Strategiei naționale de comunicare în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova
07.06.2017
Cele mai bune practici din Spania pot fi preluate și aplicate în Republica Moldova
25.05.2017
Un nou pas spre promovare!

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180 of. 600
E-mail: info@egalitate.md
Tel: (022) 212 817. Fax: (022) 212 817

 


© 2017 Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS