Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Linia Verde 0-8003-3388   |  info@egalitate.md  

     Română      Русский      English
Prima pagină  »  Ce fel de plîngeri pot fi adresate Consiliului?
Ce fel de plîngeri pot fi adresate Consiliului?

Consiliul examinează toate plîngerile prin care se comunică despre un presupus act de discriminare. Formele de discriminare şi criteriile protejate sînt indicate în  Art. 1 şi 2 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalităţii: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dezabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu precum orientare sexuala, provenienţă socială, proprietate, starea sănătăţii, HIV/SIDA, etc.

Dacă dumneavoastră consideraţi că aţi fost supus discriminării, puteţi adresa Consiliului o plîngere.

Consiliul poate examina doar plîngerile referitoare la discriminare, conform prevederilor  Legii nr. 121 privind asigurarea egalităţii. Nu sunt acceptate plîngerile  anonime,  repetitive (aceeaşi plîngere fără informaţii sau dovezi suplimentare) sau care sunt de competenţa altor autorităţi publice.Prima pagină  »  Ce fel de plîngeri pot fi adresate Consiliului?

16.06.2017
Lansarea Strategiei naționale de comunicare în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova
07.06.2017
Cele mai bune practici din Spania pot fi preluate și aplicate în Republica Moldova
25.05.2017
Un nou pas spre promovare!

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180 of. 600
E-mail: info@egalitate.md
Tel: (022) 212 817. Fax: (022) 212 817

 


© 2017 Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității în Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS