Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consultant principal în cadrul Direcției combaterea discriminării

Consultant în cadrul Direcției combaterea discriminării

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de

consultant  Direcția combaterea discriminării

Nr. d/o Nume, prenume
1. Crăciun Nicoleta
2 Ranga Gheorghe
3. Harghei Diana
4. Muntean Mariana
5. Zatic Victoria
6. Nichifor Adrian
7 Rotari Victor
8 Prodan Mihaela
9 Baeș Doina

Proba scrisă va avea loc la 19 februarie 2020, ora 08-30, pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et. 4,  bir. 402

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de

consultant principial Direcția combaterea discriminării

Nr. d/o Nume, prenume
1. Bîrsa Diana
2. Muntean Mariana
3. Gadîmba Viorica

Proba scrisă va avea loc la 19 februarie 2020, ora 11-00, pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et. 4,  bir. 402

NOTĂ: Persoanele care au depus dosarul de concurs prin postă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.