Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consultant superior în cadrul Direcției politici nediscriminare (Concurs prelungit)

Consultant superior în cadrul Direcției protecție împotriva nediscriminării (Concurs prelungit)

Șef secție promovare oportunități egale

Consultant în cadrul Secției promovare oportunități egale

 

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant Direcția politici nediscriminare

Nr. d/o Nume, prenume
1. Bumbu Natalia

Proba scrisă pentru funcția publică vacantă de consultant în cadrul DPN se va desfăşura pe data de  08.06.2018 – ora 9.00 în incinta sediului Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, bir. 402, cu durata de 2 ore astronomice.

În legătură cu faptul că, la funcția publică vacantă de consultant în cadrul DPÎD,  nu au fost depuse dosare în termenul stabilit, termenul de depunere a dosarelor de către candidaţii la concurs se prelungeşte până la data de 06 iulie 2018.