Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consultant superior în cadrul Direcției politici nediscriminare (Concurs prelungit)

Consultant superior în cadrul Direcției protecție împotriva nediscriminării (Concurs prelungit)

Șef secție promovare oportunități egale (Concurs prelungit)

Consultant în cadrul Secției promovare oportunități egale (Concurs prelungit)

Consultant  în cadrul Direcției politici nediscriminare (Concurs prelungit)

Consultant în cadrul Direcției protecție împotriva nediscriminării (Concurs prelungit)

 Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de  consultant DPÎD

Nr. d/o Nume, prenume
1. Șchendrea Marcela

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de  consultant DPN

Nr. d/o Nume, prenume
1. Șchendrea Marcela

Proba scrisă pentru funcția publică vacantă

de consultant în cadrul DPN se va desfăşura pe data de  12.07.2018 – ora 09.00

și pentru funcția publică vacantă de consultant în cadrul DPÎD 12.07.2018 – ora 11.00,

în incinta sediului Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, bir. 402.

Durata desfășurării probei scrise –  2 ore astronomice.