Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Consultant principal în cadrul Direcției combaterea discriminării (CONCURS PRELUNGIT până la 13.03.2020)

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de

consultant principial DCD

Nr. d/o Nume, prenume
1. Castraveț Diana
2. Gadîmba Viorica

Proba scrisă va avea loc la 19 martie 2020, ora 10-00, pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 180, et. 4,  bir. 400

NOTĂ:Persoanele care au depus dosarul de concurs prin postă sau e-mail urmează să prezinte originalele documentelor la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.