Hot line

0-8003-3388

Public Auctions

În atenția agenților economici

Raport de monitorizare a executării contractelor de achiziții pentru trimestrul III 2018

Raport de monitorizare a executării contractelor de achiziții pentru trimestrul II 2018

Servicii de deservire a climatizoarelor

Achiziționare bilete avia

Achiziționare plicuri, hârtie xerox