Hot line

0-8003-3388

Textul Legii cu privire la asigurarea egalității evaluat de persoanele cu dizabilități intelectuale