Hot line

0-8003-3388

Discriminarea persoanelor de etnie romă - încă o problemă actuală