Hot line

0-8003-3388

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității solicită dreptul de sesizare la Curtea Constituțională