Hot line

0-8003-3388

Consiliul pentru Egalitate a lansat primul ghid în alfabet Braille și în limbile tuturor minorităților naționale, dar și Legea cu privire la asigurarea egalității în variantă ușor de citit și înțeles