Hot line

0-8003-3388

Secția comunicare și managementul documentelor

Funcții:

  • elaborarea și realizarea politicii de sensibilizare şi conştientizare a societăţii în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare în contextul valorilor democratice;
  • elaborarea și realizarea politicii de creare, menținere și dezvoltare a parteneriatelor cu societatea civilă, instituţiile şi organizaţiile naţionale și internaţionale, alţi actori relevanţi;
  • elaborarea și implementarea politicii și strategiei de comunicare a Consiliului, de consolidare a prezenței Consiliului în regiuni, de stabilire și dezvoltare a relațiilor cu mass-media.

 

Nr. Funcția Nume, prenume Nr. telefon
1. Șefa secției Silvia Plamadeala 022 212 724
2. Consultant superior Parascovia Lepădatu 022 212 726
3. Consultantă Gaibu Doina 022 212 817