Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Despre noi

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii este o autoritate publică autonomă, imparţială şi independentă, creată în 2013.

Membrii Consiliului sunt numiți de Parlamentul Republicii Moldova pentru un mandat de 5 ani. Componența: Ian Feldman, Oxana Gumennaia, Doina Ioana Străisteanu, Andrei Brighidin şi Lucia Gavriliţă.

Președintele Consiliului este Ian Feldman.

Baza legislativă- Legea nr. 121 din 25 mai 2012 privind asigurarea egalităţii.

Misiunea: oferim protecţie împotriva discriminării, asigurăm egalitatea şi restabilim în drepturi persoanele discriminate.

Atribuțiile Consiliului:

– examinează plîngerile prin care se comunică despre un presupus act de discriminare;

– adoptă decizii, note de autosesizare, avize consultative;

– întocmeşte demersuri şi sesizări;

– elaborează studii şi rapoarte privind fenomenul discriminării.

Obiectivele noastre prioritare:

1. Examinarea plîngerilor şi a autosesizărilor;

2. Perfecţionarea legislaţiei şi schimbarea practicilor în domeniul discriminării;

3. Colaborarea cu autorităţile publice pentru sancţionarea faptelor discriminatorii;

4. Sporirea gradului de informare a societăţii cu privire la fenomenul discriminării;

5. Cooperarea cu societatea civilă, cu alte instituţii naţionale sau internaţionale.