Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Serviciul resurse umane

Funcții:

  • administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării procedurilor de personal;
  • acordarea conducerii Consiliului și personalului aparatului administrativ asistenței juridice, informaționale şi metodologice în domeniul politicilor și procedurilor de personal;
  • evidența datelor şi documentelor cu privire la personal.

 

 

Nr. Funcția Nume, prenume Nr. telefon
1. Șefa serviciului Liliana Paladii 022 212 807
2. Consultant superior Iaroslava Cucerenco 022 212 807