Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Serviciul economie și finanțe

Funcții:

  • organizarea şi ținerea continuă și corectă a contabilității și raportarea financiară;
  • asigurarea integrității resurselor financiare şi valorilor materiale.

 

Contabil – șef                              Ecaterina RADU                    022 212 809