Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Aparatul administrativ

Funcții:

  • asistarea membrilor Consiliului în procesul de soluționare a plângerilor, restabilire în drepturi a persoanelor discriminate;
  • asistarea membrilor Consiliului în procesul de modelare şi influenţare a legislaţiei, politicilor şi practicelor pentru prevenirea şi combaterea adecvată a discriminării;
  • asistarea membrilor Consiliului în procesul de sporire a gradului de sensibilizare și abilitare a societăţii din perspectiva egalităţii şi nediscriminării prin promovarea oportunităților egale și introducerea în societate a bunelor practici;
  • organizarea și aplicarea sistemului unic de ținere a lucrărilor de secretariat;
  • promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane;
  • implementarea managementului financiar eficient, organizarea corectă a evidenţei contabile, controlul asupra integrităţii resurselor financiare şi valorilor materiale.

 

Șefa aparatului administrativ                    Olga Bulmaga         022 922 147