Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Secția comunicare și managementul documentelor

Funcții:

  • elaborarea și realizarea politicii de sensibilizare şi conştientizare a societăţii în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare în contextul valorilor democratice;
  • elaborarea și realizarea politicii de creare, menținere și dezvoltare a parteneriatelor cu societatea civilă, instituţiile şi organizaţiile naţionale și internaţionale, alţi actori relevanţi;
  • elaborarea și implementarea politicii și strategiei de comunicare a Consiliului, de consolidare a prezenței Consiliului în regiuni, de stabilire și dezvoltare a relațiilor cu mass-media.

 

Nr. Funcția Nume, prenume Nr. telefon
1. Șefa secției Silvia Plămădeală 022 212 724
2. Consultantă Parascovia Lepădatu 022 212 724
3. Consultantă Iulia Serbinovici 022 212 724
4. Consultantă Ceban Ana