Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Membrii Consiliului

Membrii Consiliului nu au apartenență politică și sunt numiţi de Parlament pe o perioadă de cinci ani.

Membrii Consiliului exercită următoarele atribuţii:

  • examinează plângerile depuse;
  • sesizează Consiliul despre existenţa unei fapte de discriminare;
  • contribuie la soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârşirii faptelor discriminatorii, prin concilierea  părţilor şi căutarea unei soluţii reciproc acceptabile;
  • exercită şi alte atribuţii stabilite de Legea cu privire la asigurarea egalităţii şi regulamentul de activitate al Consiliului.

 

Ian Feldman

 

Victorina Luca

 

Andrei Brighidin

 

Svetlana Doltu

 

Evghenii Alexandrovici Golosceapov