Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Direcția combaterea discriminării

Funcții:

  • examinarea plângerilor parvenite în adresa Consiliului, autosesizărilor membrilor Consiliului și elaborarea proiectelor de decizii;
  • monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor formulate în deciziile Consiliului;
  • participarea la acțiuni de sporire a gradului de informare a societății cu privire la fenomenul discriminării.
Nr. Funcția Nume, prenume Nr. telefon
1. Șefa direcției Carolina Bagrin 022 212 726
2. Consultant principal Cristina Rotari 022 212 726
3. Consultant principal Nichita Negruța 022 222 532
4. Consultant superior Albin Ina 022 212 726