Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Direcţia politici nediscriminare

Funcții:

  • examinarea corespunderii legislației în vigoare cu standardele privind nediscriminarea;
  • elaborarea avizelor consultative cu privire la conformitatea proiectelor de acte legislative/normative cu legislația în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării;
  • monitorizarea modului de implementare a legislației în domeniu;
  • participarea la acțiuni de sporire a gradului de informare a societății cu privire la fenomenul discriminării.
Nr. Funcția Nume, prenume Nr. telefon
1.      Șefa direcției Rodica Jereghi 022 922 146
2.      Consultant principal Cristina Hadârcă 022 221 030
3. Consultant  Nina Furdui 022 221 030