Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Datele cu caracter personal

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, Consiliul este în drept să solicite şi să primească de la autorităţile publice, de la persoanele juridice şi fizice documente, înscrisuri, informaţii şi date necesare pentru exercitarea atribuţiilor de prevenire şi analiză a actelor de discriminare  şi a celor conexe, precum şi de examinare a plângerilor sau a autosesizărilor privind contravenţiile ce ţin de competenţa sa, înregistrate în modul stabilit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității şi Legii cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii nr. 298 din 21.12.2012.

În contextul dat, Consiliul prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, fiind înregistrat, în modul corespunzător, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, notificând următoarele sisteme de evidenţă: nr. 0001292-001, nr. 0001292-002, nr. 0001292-003, nr. 0001292-004, şi nr. 0001292-005.

În conformitate cu prevederile art.art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.

În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Consiliu, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180 et. 4 bir. 405.