Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Cauza nr. 60/2020

Obiectul cauzei: examinarea corespunderii prevederii pct. 8 din Hotărârea Comitetului Executiv al Găgăuziei nr. 5/4 din 4 februarie 2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea medaliei „Șanni Ana” (medalie pentru maternitate) cu standardele privind nediscriminarea. Prevederea stipulează că medalia pentru maternitate se oferă la împlinirea de către copil a vârstei de 4 și până la 6 ani și dacă ceilalți copii ai mamei se află în viață.

Aspecte spre consultare: care este justificarea obiectivă și rezonabilă a instituirii limitei de vârstă prevăzută în pct. 8 din Regulament?

Termen limită: 05.06.2020