Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Cauza nr. 56/2020

Obiectul cauzei: refuzul de acomodare rezonabilă a condițiilor și volumului de muncă a judecătorului cu dizabilități accentuate.

Aspecte spre consultare: mecanismele aplicabile în vederea acomodării rezonabile a condițiilor și volumul sarcinilor de muncă în cazul judecătorilor care, în virtutea prevederilor legale, sunt îndreptățiți să beneficieze de anumite înlesniri, adaptări sau garanții în procesul de muncă (de exemplu judecătorii cu dizabilități, judecătorii care combină muncă și concediul de îngrijire a copilului).

Termen limită: 05.06.2020