Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Cauza nr. 54/2020

Obiectul cauzei: examinarea corespunderii prevederii art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156/1998 cu standardele privind nediscriminarea.

Aspecte spre consultare: care este justificarea obiectivă și rezonabilă a  excluderii persoanelor, beneficiare de pensie de dizabilitate, de la dreptul la reexaminare a pensiei, urmare a continuării activității după stabilirea dreptului la pensie?

Termen limită: 29.05.2020