Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Cauza nr. 38/2020

Obiectul cauzei: neimplicarea unei eleve cu dizabilități la activitățile distractive organizate în procesul educațional.

Aspecte spre consultare: este rezonabil și obiectiv neimplicarea copilului cu dizabilități din cauza lipsei de spațiu și din considerentul că ar putea să-i afecteze sănătatea?

Termen limită: 15.05.2020