Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Cauza nr. 147/2019

Obiectul cauzei:

Impedimente în exercitarea dreptului la învățământ secundar ciclul II și învățământ superior pentru elevii cu deficiențe auditive.

Circumstanțele cauzei:

A.O. Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și A.O. Asociația Surzilor din Republica Moldova susțin că persoanele cu dizabilități de auz, în special hipoacuzice (fără auz), întâmpină bariere majore în realizarea efectivă a dreptului la educație în învățământul secundar ciclul II (studii liceale) și în învățământul superior. Printre barierele identificate se invocă lipsa instruirii în limbajul mimico-gestual și obligativitatea susținerii examenului de bacalaureat la limba străină, deși această disciplină pentru elevii cu deficiențe auditive se predă doar până în clasa a V-a, ceea ce îngreunează procesul de accedere în învățământul superior.

Termen limită: 13.09.2019