Linia fierbinte

0-8003-3388

Amicus curiae

Consiliul examinează refuzul unui spital de a modifica graficul pentru o infirmieră cu anumite convingeri religioase

  •  102/17

Consiliul examinează refuzul administrației unui spital de a modifica graficul de lucru al unei infirmiere din considerente religioase, prin permiterea de a nu lucra în a doua jumătate a zilei de vineri și în ziua de sâmbătă.  

Termen limită: 22.10.17

Consiliul examinează declarațiile discriminatorii ale Președintelui Republicii Moldova, dl Igor Dodon, față de femeile în etate

  •  103/17

Consiliul examinează declarațiile discriminatorii ale Președintelui Republicii Moldova, dl Igor Dodon, față de femeile în etate expuse în cadrul conferinței de presă din 29.08.2017.

Termen limită: 02.10.17

 

Consiliul s-a autosesizat referitor la discriminarea pe criteriul de gen la calcularea pensiei pentru limită de vârstă

  • 97/17

Consiliul s-a autosesizat referitor la discriminarea pe criteriul de gen la calcularea pensiei pentru limită de vârstă. În nota de autosesizare se menționează că Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14.10.1998 la articolul 5 alin. (2) lit. b) stipulează că perioada de îngrijire a copilului până la vârsta de trei ani este asimilată stagiului de cotizare. Totodată, articolul 8 alin. (3) stipulează că la determinarea venitului mediu lunar, începând cu 1 ianuarie 1999, se ia în considerare salariul minim lunar pe ţară la data calculării pensiei. Astfel, se invocă că această prevedere dezavantajează femeile, deoarece conform Raportului Social Anual 2015, aproximativ 93% dintre beneficiarii de concediu plătit de îngrijire a copilului până Ia 3 ani au fost mamele.

Termen limită: 22.09.17