Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Amicus curiae

Consiliul examinează o pretinsă discriminare pe criteriul de origine socială în partea ce privește condițiile de detenție a persoanelor private de libertate

143/17

Consiliul examinează o pretinsă discriminare pe criteriul de origine socială în partea ce privește condițiile de detenție a persoanelor private de libertate. Petiționarul susține că condițiile de detenție pentru foștii demnitari de stat sunt mult mai bune decât pentru restul deținuților. 

Termen limită 29.01.18

Consiliul examinează o situație prin care se invocă inaccesibilitatea unui lăcaș religios

142/17

Consiliul examinează o situație prin care se invocă inaccesibilitatea unui lăcaș religios. Petiționara susține că din lipsa rampelor de acces constituie un impediment fizic pentru ea de a își manifesta religia în comun cu alți membri ai comunității religioase în lăcașele religioase.

Termen limită 22.01.18

Consiliul examinează o pretinsă discriminare în câmpul muncii

138/17

Consiliul examinează o pretinsă discriminare în câmpul muncii, manifestată prin tratamentul mai puţin favorabil al salariaţilor angajaţi pe o durată determinată în raport cu salariaţii permanenţi care prestează o muncă echivalentă la aceeaşi unitate. Petiționara susține că angajatorul nu i-a asigurat acces egal la locurile de muncă pe perioada nedeterminată (fiind angajată pe o durată determinată), deși în instituție au existat locuri vacante și au fost angajate persoane pe funcții permanente.

Termen limită 15.01.18