Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Amicus curiae

Lipsa acomodării rezonabile a serviciilor prestate?

102/18

Consiliul examinează situația unei persoane cu dizabilități de vedere care nu a putut beneficia de servicii poștale din lipsa acomodării rezonabile a serviciilor prestate.

Termen limită : 10.08.18

Drept la muncă cu regim redus?

95/18

Consiliu examinează situația unei secretare a consiliului local căreia i s-a refuzat reîncadrarea în câmpul muncii  cu regim redus, pe motiv că ar fi prea mic copilul.

Termen limită : 10.08.18

Tratament diferențiat pe motiv de opinie?

94/18

Consiliul examinează situația unui medic anesteziolog-reanimatolog care susține că, deși toți medicii din cadrul secției au aceleași fișe de post și aceleași obligații, șeful secției elaborează grafice de serviciu care îl defavorizează față de restul colegilor. Petiționarul declară că situația s-a iscat după ce și-a expus opinia față de modificarea organigramei spitalului în care activează.

 

Termen limită : 10.08.18