Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Amicus curiae

Cauza nr. 68/2020

Obiectul cauzei: discriminare pe criteriu de dizabilitate și stare de sănătate, manifestată prin lipsa măsurilor de acomodare rezonabilă în procesul educațional la evaluarea cunoștințelor, în contextul susținerii examenelor naționale de absolvire a învățământului gimnazial și liceal.

Aspecte spre consultare: ce măsuri de acomodare rezonabilă a necesităților specifice ale elevilor, în dependență de starea sănătății, sunt reglementate pentru susținerea examenelor naționale de absolvire a învățământului gimnazial și liceal?

Termen limită: 12.06.2020

Cauza nr. 62/2020

Obiectul cauzei: examinarea prin prisma standardelor privind nediscriminarea a prevederilor anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1413/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport.

Aspecte spre consultare: se justifică obiectiv și rezonabil restrângerea dreptului persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor de a beneficia de facilitățile fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport destinate pentru deservirea acestora, limitându-l doar la 7 afecțiuni ale aparatului locomotor?

Termen limită: 12.06.2020

Cauza nr. 60/2020

Obiectul cauzei: examinarea corespunderii prevederii pct. 8 din Hotărârea Comitetului Executiv al Găgăuziei nr. 5/4 din 4 februarie 2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea medaliei „Șanni Ana” (medalie pentru maternitate) cu standardele privind nediscriminarea. Prevederea stipulează că medalia pentru maternitate se oferă la împlinirea de către copil a vârstei de 4 și până la 6 ani și dacă ceilalți copii ai mamei se află în viață.

Aspecte spre consultare: care este justificarea obiectivă și rezonabilă a instituirii limitei de vârstă prevăzută în pct. 8 din Regulament?

Termen limită: 05.06.2020