Linia fierbinte (Apel de pe telefonul fix)

0-8003-3388

Amicus curiae

Cauza nr: 33/2019

Obiectul cauzei:  Discriminare pe criteriul de dizabilitate în acces la instituția de învățământ.

Circumstanțele cauzei: Bunica unor copii cu dizabilități auditive declară că directoarea Școlii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă, instituție frecventată de doi dintre nepoți, nu îl primește la școală pe copilul din clasa a II-a.

Directoare solicită părinților ca elevul să fie asistat la ore de un asistent personal.

Termen: 15.03.2019

Cauza nr: 23/2019

Obiectul cauzei:  Hărțuirea elevilor de gen masculin în mediul educațional din cauza lungimii părului.

Circumstanțele cauzei:  Autosesizarea Consiliului urmare a reportajului apărut în presă în care se vehicula că  tunsoarea elevilor într-un liceu nu este dictată de modă, ci de Regulamentul instituției, potrivit căruia băieții care au lungimea la păr mai mare de 3 cm riscă să fie exmatriculați.

Termen: 15.03.2019

 

Cauza nr: 19/2019

Obiectul cauzei:  Instigare la discriminare a salariaților pe criteriu de statut de pensionar pentru limită de vârstă.

Circumstanțele cauzei: Petiționara menționează că, în data de 22 ianuarie 2019, directorul Î.S.”Calea Ferată din Moldova”, a expediat o înștiințare către toți directorii de filiale prin care solicită desfacerea contractelor de muncă încheiate pe perioadă nedeterminată cu toți angajații care dețin statut de pensionar pentru limită de vârstă.

Termen: 15.03.2019